RAYMAEKERS (F.J.) -Geschiedkundige navorschingen over de aloude abdij van 't Park. Uit het fransch vertaald, voltrokken en aangetekend door J. E. JANSEN. Antwerpen, Drukkerij St. Augustijn, 1904, 24, IV-156 pp., 1 f., ill. h.t., envoi.