VALVEKENS (P. Em.) -Een premonstratenzer abdij in het midden der XVIe eeuw. Bandversiering Frans VAN IMMERSEEL. Bibliotheca Flandro-Belgica Historica, 1938, 23, XV-189 pp., couv. us., cachets annulés, envoi.
Averbode.