ESSCHEN -Eenige geschiedkundige aanteekeningen over Esschen en zijn oude pastorij. Antwerpen, "De Vlijt", s.d. (après 1927), 21, 20 pp., ill. in et h.t.