Handelingen van het XXIIe vlaams filologencongres. Gent 24-26 april 1957. Leuven, De Vlaamsche Philologencongressen, s.d., 24, 428 pp., 2 ff.
Wijsbegeerte, Oosterse filologie, Klassieke filologie, Romaanse filologie, Nederlandse taalkunde, Nederlandse literatuurgeschiedenis, Duitse en engelse filologie, Afrikaanse talen, Etnologie, Geschiedenis, Kunstgeschiedenis, Muziekwetenschap, ...