WAES.Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waes. Zesde deel, derde aflevering. Februarij 1877, Sint-Nikolaas, drukkerij J. Edom, s.d., 27, pp. 208-293, 3 pll. lith.
B., De waassche primussen der hoogeschool van Leuven. J. G., Notice sur le landhuis ou maison dite du Pays de Waas. A. DE MAERE-LIMNANDER, Oud vlaamsche leenen, gelegen binnen den landen van Waas (vervolg).