Handelingen Nieuwe reeks. Deel XXXIV. 1965. Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van Kortrijk. Kortrijk, ""Vooruitgang", s.d., 24, 516 pp., 1 f., ill.
Articles de J. UYTTERHOEVEN, C. C. SELOSSE, J. DELBAERE, G. VAN NIEUWENHUYSE, E. VERHEUST, Geo d'ACONIT, Robert GILLON, A. DELVOYE, J. VANGAVER, Léon DEFRAEYE.