VLAAMSCHE BEWEGING.Schets van den ontwikkelingsgang der vlaamsche beweging. Leuven, Blauwvoet uitgaven, (1928), 18, 112 pp.