MATHOT (L.) -De troebele tijd. Belgie onder de Fransche Republiek. (1792-1799). Inval der Fransche Republiek. Beloken tijd. Boerenkrijg. Kerkvervolging. Gent, Drukkerij A. Siffer, 1889, 22, 1 f., 194 pp., rel. d. basane.